You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 
 Dokumenta potrebna za upis

Učesnici konkursa prilikom upisa u prvi razred Negotinske gimnazije podnose školi sledeća dokumenta:

1.Prijavu za upis;

2.Uverenje o obavljenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o   završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

3.Izvod iz matične knjige rođenih ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih koja može biti starija od šest meseci;


 

Negotinska gimnazija ove godine upisuje četiri odeljenja:

1. odeljenje prirodno-matematičkog smera (30 učenika),

2. odeljenje društveno-jezičkog smera (30 učenika) i

3. odeljenje opšteg smera (30 učenika).

4.odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku ( 20 učenika )

 

Više informacija o sadržaju usmerenja i njihovom nastavnom planu i programu za ceo četvorogodišnji ciklus školovanja u Negotinskoj gimnaziji možete pogledati na strani Nastavni plan i program

Spisak potrebnih udžbenika za sva četiri razreda gimnazije društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog i opšteg smera možete pogledati na stranici Udžbenici. 
 
 NEGOTINSKA GIMNAZIJA
www.negotinskagimnazija.edu.rs