180 godina postojanja i radaGalerija


 
Negotinska gimnazija Negotin
Adresa
Hajduk Veljkova 3, 19300 Negotin
Direktor, Dragana Nisić
Tel. 019 / 541 - 974
Sekretar, Valentina Rajčić
Tel. 019 / 544 - 560
Računovodstvo, Dragiša Firulović
Tel. 019 / 544 - 560
E mail
negotinskagimnazija@gmail.com
Naša lokacija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronski servisi


Izaberite smer


Rasporedi


Finansije