019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

РАСПОРЕД ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Дан у недељи Додатна, допунска, секција Време Наставник
Понедељак допунска настава (Физика) 17.00 h Љиљана Стојановић
допунска настава (Математика) 16.00 h - 16.45 h Сузана Видић
додатна настава (Математика) 16.45 h - 17.30 h
додатна, допунска настава (Хемија) 17.30 h Оливера Негојицић
додатна, допунска настава (Рачунарство и информатика) 15.10 h (8. час) Мирослав Лекић
додатна, допунска настава (Математика) 17.00 h - 18.00 h Саша Станковић
Уторак додатна, допунска настава (Српски језик и књижевност) 17.00 h Матеја Станковић
додатна настава (Физика) 17.00 h Љиљана Стојановић
додатна, допунска настава (Биологија) 16.00 h Јасна Крстић
додатна, допунска настава - I2, II1, III1 (Биологија) 17.00 h Дејан Којчиновић
филмска секција (Филозофија) 19.00 h Снежана Степановић Андрејевић
допунска настава - II разред (Енглески језик) 17.00 h Зоран Поповић
Среда додатна настава (Географија) 14.30 h - 15.15 h Давор Радев
допунска настава - I1, I2, I3 (Латински језик) 18.00 h Марија Симић
додатна настава - I2, II1, IV2 (Српски језик и књижевност) 16.00 h Слађан Михајловић
додатна, допунска настава (Математика) 18.00 h - 19.30 h Весна Јаковљевић
додатна настава (Немачки језик) 15.10 h - 15.55 h Силвија Стојановић
додатна, допунска настава (Енглески језик) 15.10 h - 16.40 h Катарина Петковић
додатна, допунска настава (Историја) 15.10 h - 15.55 h Бојан Јанковић
допунска настава - I разред (Енглески језик) 17.00 h Зоран Поповић
Четвртак допунска настава (Математика) 17.00 h Ивана Фируловић
додатна настава (Српски језик и књижевност) 18.00 h Данијела Ранчић
допунска настава (Немачки језик) 15.10 h - 15.55 h Елизабета Дајић
хор (Музичка култура) 17.00 h - 20.00 h Данијела Марковић
допунска настава - IV разред (Енглески језик) 17.00 h Зоран Поповић
допунска настава (Хемија) 17.00 h - 19.00 h Ђорђе Сурдановић