019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик контролни задатак 05. 02. 2024. 2/02 Садашња и прошла времена
Физика контролни задатак 19. 02. 2024. 4/02 Динамика
Математика контролни задатак 22. 02. 2024. 4/02 Увод у геометрију
Српски језик и књижевност писмени задатак 01. 03. 2024. 5/02 - 1/03 Теме
Енглески језик писмени задатак 04. 03. 2024. 2/03 Питања и одговори
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 03. 2024. 2/03 Граматика
Биологија контролни задатак 11. 03. 2024. 3/03 Хемијска грађа ћелије
Немачки језик контролни задатак 20. 03. 2024. 4/03 Grammatik
Латински језик писмени задатак 22. 03. 2024. 4/03 Превод реченица
Математика писмени задатак 28. 03. 2024. 5/03 Рационални алгебарски изрази
Биологија контролни задатак 08. 04. 2024. 2/04 Ћелијска грађа
Математика контролни задатак 25. 04. 2024. 4/04 Хомотетија, сличност
Физика контролни задатак 26. 04. 2024. 4/04 Гравитација
Српски језик и књижевност писмени задатак 09. 05. 2024. 2/05 Теме
Биологија контролни задатак 13. 05. 2024. 3/05 Ћелијске деобе
Немачки језик писмени задатак 22. 05. 2024. 4/05 Граматика
Латински језик писмени задатак 28. 05. 2024. 5/05 Превод непознатог текста
Математика писмени задатак 06. 06. 2024. 1/06 Тригонометрија
Српски језик и књижевност контролни задатак 07. 06. 2024. 1/06 Граматика
Физика тестирање 10. 06. 2024. 2/06 Закони одржања
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Физика контролни задатак 19. 02. 2024. 4/02 Динамика
Математика контролни задатак 23. 02. 2024. 4/02 Рационални алгебарски изрази, подударност, троугао, четвороугао, круг
Српски језик и књижевност контролни задатак 28. 02. 2024. 5/02 - 1/03 . . .
Српски језик и књижевност писмени задатак 06. 03. 2024. 2/03 Теме
Енглески језик контролни задатак 11. 03. 2024. 3/03 Граматика
Биологија контролни задатак 15. 03. 2024. 3/03 Хемијска грађа ћелије
Немачки језик контролни задатак 20. 03. 2024. 4/03 Граматика
Латински језик писмени задатак 21. 03. 2024. 4/03 Превод реченица
Хемија контролни задатак 22. 03. 2024. 4/03 Раствори, енергетика
Математика писмени задатак 29. 03. 2024. 5/03 Рационални алгебарски изрази, геометрија, троугао, четвороугао, круг, вектори, конструкције
Биологија контролни задатак 12. 04. 2024. 2/04 Ћелијска грађа
Енглески језик писмени задатак 22. 04. 2024. 4/04 Граматика
Математика контролни задатак 24. 04. 2024. 4/04 Линеарне једначине, неједначине, системи, функције
Физика контролни задатак 25. 04. 2024. 4/04 Гравитација
Српски језик и књижевност писмени задатак 08. 05. 2024. 2/05 Теме
Латински језик писмени задатак 16. 05. 2024. 3/05 Превод непознатог текста
Хемија контролни задатак 17. 05. 2024. 3/05 Јонске реакције
Немачки језик писмени задатак 22. 05. 2024. 4/05 . . .
Енглески језик писмени задатак 27. 05. 2024. 5/05 Граматика
Математика писмени задатак 07. 06. 2024. 1/06 Линеарна једначина, функција, системи, неједначине, сличност, тригонометрија
Физика тестирање 10. 06. 2024. 2/06 Закони одржања
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик контролни задатак 06. 02. 2024. 2/02 Past and present tenses
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 02. 2024. 2/02 Историја језика, дијалекти, раслојавање језика
Математика контролни задатак 19. 02. 2024. 4/02 Геометрија, троугао, четвороугао, подударност
Физика контролни задатак 21. 02. 2024. 4/02 Динамика
Српски језик и књижевност писмени задатак 01. 03. 2024. 5/02 - 1/03 Теме
Биологија контролни задатак 11. 03. 2024. 3/03 Хемијска грађа ћелије
Енглески језик писмени задатак 12. 03. 2024. 3/03 Past simple and continuous
Математика писмени задатак 20. 03. 2024. 4/03 Геометрија, сличност
Хемија контролни задатак 22. 03. 2024. 4/03 Раствори, енергетика
Немачки језик контролни задатак 28. 03. 2024. 5/03 Grammatik
Латински језик писмени задатак 29. 03. 2024. 5/03 Превод реченица
Биологија контролни задатак 08. 04. 2024. 2/04 Грађа ћелије
Математика контролни задатак 22. 04. 2024. 4/04 Линеарне једначине, неједначине, функција
Физика контролни задатак 24. 04. 2024. 4/04 Гравитација
Српски језик и књижевност контролни задатак 07. 05. 2024. 2/05 Гласовне промене
Српски језик и књижевност писмени задатак 09. 05. 2024. 2/05 Теме
Хемија контролни задатак 14. 05. 2024. 3/05 Јонске реакције
Рачунарство и информатика контролни задатак 15. 05. 2024. 3/05 Разграната структура, група 1
Рачунарство и информатика контролни задатак 17. 05. 2024. 3/05 Разграната структура, група 2
Биологија контролни задатак 20. 05. 2024. 4/05 Ћелијске деобе
Немачки језик писмени задатак 23. 05. 2024. 4/05 Leseverstehen
Рачунарство и информатика практичан рад 29. 05. 2024. 5/05 Разграната структура, група 1
Латински језик писмени задатак 30. 05. 2024. 5/05 Превод непознатог текста
Рачунарство и информатика практичан рад 31. 05. 2024. 5/05 Разграната структура, група 2
Физика контролни задатак 03. 06. 2024. 1/06 Закони одржања
Математика писмени задатак 05. 06. 2024. 1/06 Тригонометрија, системи једначина
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик контролни задатак 21. 02. 2024. 4/02 Present and past tenses
Математика контролни задатак 22. 02. 2024. 4/02 Ирационалне једначине и неједначине
Рачунарство и информатика контролни задатак 29. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Разграната структура, група 1
Рачунарство и информатика контролни задатак 01. 03. 2024. 5/02 - 1/03 Разграната структура, група 2
Српски језик и књижевност писмени задатак 06. 03. 2024. 2/03 Теме
Хемија контролни задатак 11. 03. 2024. 3/03 . . .
Латински језик писмени задатак 14. 03. 2024. 3/03 Слагање времена, конјуктив
Биологија контролни задатак 15. 03. 2024. 3/03 Биљке и гљиве
Енглески језик писмени задатак 19. 03. 2024. 4/03 Састав
Физика тестирање 20. 03. 2024. 4/03 Динамика флуида. Молекулске силе и фазни прелази
Немачки језик контролни задатак 22. 03. 2024. 4/03 Граматика
Математика писмени задатак 27. 03. 2024. 5/03 Експоненцијална и логаритамска функција
Рачунарство и информатика практичан рад 28. 03. 2024. 5/03 Циклична структура, група 1
Рачунарство и информатика практичан рад 29. 03. 2024. 5/03 Циклична структура, група 2
Српски језик и књижевност контролни задатак 03. 04. 2024. 1/04 . . .
Енглески језик писмени задатак 16. 04. 2024. 3/04 Састав
Математика контролни задатак 25. 04. 2024. 4/04 Тригонометрија
Српски језик и књижевност писмени задатак 08. 05. 2024. 2/05 Теме
Биологија контролни задатак 17. 05. 2024. 3/05 Животиње
Хемија контролни задатак 20. 05. 2024. 4/05 . . .
Немачки језик писмени задатак 24. 05. 2024. 4/05 Граматика
Физика тестирање 29. 05. 2024. 5/05 Електростатика. Стална електрична струја
Латински језик писмени задатак 30. 05. 2024. 5/05 Превод непознатог текста
Математика писмени задатак 05. 06. 2024. 1/06 Тригонометрија
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 19. 02. 2024. 4/02 Експоненцијална функција, ирационалне једначине
Рачунарство и информатика контролни задатак 26. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Разграната структура, група 2
Рачунарство и информатика контролни задатак 27. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Разграната структура, група 1
Српски језик и књижевност писмени задатак 01. 03. 2024. 5/02 - 1/03 Теме
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 03. 2024. 2/03 Граматика
Биологија контролни задатак 13. 03. 2024. 3/03 Биљке и гљиве
Латински језик писмени задатак 14. 03. 2024. 3/03 Слагање времена, конјунктив
Физика тестирање 18. 03. 2024. 4/03 Динамика флуида. Молекулске силе и фазни прелази
Математика писмени задатак 20. 03. 2024. 4/03 Експоненцијална и логаритамска функција
Хемија контролни задатак 22. 03. 2024. 4/03 . . .
Рачунарство и информатика практичан рад 25. 03. 2024. 5/03 Циклична структура, група 1
Рачунарство и информатика практичан рад 26. 03. 2024. 5/03 Циклична структура, група 2
Енглески језик писмени задатак 29. 03. 2024. 5/03 Састав
Немачки језик контролни задатак 11. 04. 2024. 2/04 Grammatik
Енглески језик контролни задатак 12. 04. 2024. 2/04 Present and past tenses
Математика контролни задатак 22. 04. 2024. 4/04 Тригонометрија
Српски језик и књижевност писмени задатак 09. 05. 2024. 2/05 Теме
Хемија контролни задатак 17. 05. 2024. 3/05 . . .
Биологија контролни задатак 22. 05. 2024. 4/05 Животиње
Немачки језик писмени задатак 23. 05. 2024. 4/05 Превод непознатог текста
Физика тестирање 27. 05. 2024. 5/05 Електростатика. Стална електрична струја
Латински језик писмени задатак 30. 05. 2024. 5/05 Превод непознатог текста
Математика писмени задатак 05. 06. 2024. 1/06 Тригонометрија, синусна и косинусна теорема
Српски језик и књижевност контролни задатак 07. 06. 2024. 1/06 Граматика
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Рачунарство и информатика контролни задатак 29. 01. 2024. 5/01 - 1/02 Разграната структура, група 2
Рачунарство и информатика контролни задатак 30. 01. 2024. 5/01 - 1/02 Разграната структура, група 1
Физика контролни задатак 20. 02. 2024. 4/02 Молекулске силе и фазни прелази
Математика контролни задатак 23. 02. 2024. 4/02 Системи једначина, ирационалне једначине и неједначине, експоненцијална функција
Рачунарство и информатика практичан рад 26. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Циклична структура, група 1
Рачунарство и информатика практичан рад 27. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Циклична структура, група 2
Српски језик и књижевност писмени задатак 01. 03. 2024. 5/02 - 1/03 Теме
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 03. 2024. 2/03 Граматика
Биологија контролни задатак 13. 03. 2024. 3/03 Биљке и гљиве
Енглески језик писмени задатак 21. 03. 2024. 4/03 Састав
Рачунарство и информатика контролни задатак 25. 03. 2024. 5/03 Низови, група 1
Рачунарство и информатика контролни задатак 26. 03. 2024. 5/03 Низови, група 2
Математика писмени задатак 28. 03. 2024. 5/03 Експоненцијална и логаритамска функција, ирационалне
Хемија контролни задатак 29. 03. 2024. 5/03 . . .
Енглески језик контролни задатак 04. 04. 2024. 1/04 Tenses
Немачки језик контролни задатак 11. 04. 2024. 2/04 Grammatik
Физика контролни задатак 16. 04. 2024. 3/04 Електростатика
Математика контролни задатак 26. 04. 2024. 4/04 Тригонометрија, логаритамска функција
Српски језик и књижевност писмени задатак 09. 05. 2024. 2/05 Теме
Немачки језик писмени задатак 23. 05. 2024. 4/05 Превод непознатог текста
Хемија контролни задатак 24. 05. 2024. 4/05 . . .
Биологија контролни задатак 27. 05. 2024. 4/05 Животиње
Физика контролни задатак 05. 06. 2024. 1/06 Стална електрична струја
Математика писмени задатак 06. 06. 2024. 1/06 Тригонометријске функције
Српски језик и књижевност контролни задатак 07. 06. 2024. 1/06 Граматика
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Српски језик и књижевност контролни задатак 05. 02. 2024. 2/02 Лексикологија
Физика контролни задатак 19. 02. 2024. 4/02 Наизменична струја
Математика контролни задатак 23. 02. 2024. 4/02 Аналитичка геометрија
Енглески језик контролни задатак 28. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Граматика
Српски језик и књижевност писмени задатак 07. 03. 2024. 2/03 Теме
Биологија контролни задатак 15. 03. 2024. 3/03 Биологија развића
Математика писмени задатак 22. 03. 2024. 4/03 Аналитичка геометрија
Енглески језик писмени задатак 27. 03. 2024. 5/03 Граматика
Немачки језик контролни задатак 08. 04. 2024. 2/04 Grammatik
Биологија контролни задатак 19. 04. 2024. 3/04 Физиологија биљака
Енглески језик контролни задатак 24. 04. 2024. 4/04 Граматика
Математика контролни задатак 25. 04. 2024. 4/04 Низови
Српски језик и књижевност писмени задатак 07. 05. 2024. 2/05 Теме
Српски језик и књижевност контролни задатак 13. 05. 2024. 3/05 Синтакса
Немачки језик писмени задатак 20. 05. 2024. 4/05 Превод непознатог текста
Физика контролни задатак 27. 05. 2024. 5/05 Таласно кретање
Енглески језик писмени задатак 29. 05. 2024. 5/05 Граматика
Математика писмени задатак 07. 06. 2024. 1/06 Комплексни бројеви, полиноми
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 19. 02. 2024. 4/02 Аналитичка геометрија
Физика контролни задатак 22. 02. 2024. 4/02 Наизменична струја
Енглески језик/td> контролни задатак 27. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Граматика
Српски језик и књижевност писмени задатак 01. 03. 2024. 5/02 - 1/03 Теме
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 03. 2024. 2/03 Граматика
Биологија контролни задатак 11. 03. 2024. 3/03 Основи неурофизиологије
Немачки језик контролни задатак 19. 03. 2024. 4/03 Граматика
Математика писмени задатак 22. 03. 2024. 4/03 Аналитичка геометрија
Енглески језик писмени задатак 26. 03. 2024. 5/03 Граматика
Математика контролни задатак 22. 04. 2024. 4/04 Низови
Српски језик и књижевност писмени задатак 09. 05. 2024. 2/05 Теме
Биологија контролни задатак 08. 05. 2024. 2/05 Метаболизам и регулација животних процеса
Енглески језик писмени задатак 14. 05. 2024. 3/05 Граматика
Физика контролни задатак 16. 05. 2024. 3/05 Таласно кретање
Немачки језик писмени задатак 21. 05. 2024. 4/05 Текст
Биологија контролни задатак 03. 06. 2024. 1/06 Биологија развића
Математика писмени задатак 06. 06. 2024. 1/06 Комплексни бројеви и полиноми
Српски језик и књижевност контролни задатак 07. 06. 2024. 1/06 Граматика
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 19. 02. 2024. 4/02 Аналитичка геометрија
Физика контролни задатак 22. 02. 2024. 4/02 Наизменична струја
Српски језик и књижевност писмени задатак 01. 03. 2024. 5/02 - 1/03 Теме
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 03. 2024. 2/03 Граматика
Биологија контролни задатак 11. 03. 2024. 3/03 Основи неурофизиологије
Енглески језик контролни задатак 12. 03. 2024. 3/03 Граматика
Математика писмени задатак 21. 03. 2024. 4/03 Аналитичка геометрија
Немачки језик контролни задатак 22. 03. 2024. 4/03 Граматика
Хемија контролни задатак 25. 03. 2024. 5/03 . . .
Биологија контролни задатак 08. 04. 2024. 2/04 Метаболизам и регулација животних процеса
Енглески језик писмени задатак 16. 04. 2024. 3/04 Граматика
Математика контролни задатак 22. 04. 2024. 4/04 Низови
Српски језик и књижевност писмени задатак 09. 05. 2024. 2/05 Теме
Хемија контролни задатак 13. 05. 2024. 3/05 . . .
Немачки језик писмени задатак 24. 05. 2024. 4/05 Текст
Енглески језик контролни задатак 28. 05. 2024. 5/05 Граматика
Физика контролни задатак 30. 05. 2024. 5/05 Таласно кретање
Биологија контролни задатак 03. 06. 2024. 1/06 Биологија развића
Математика писмени задатак 06. 06. 2024. 1/06 Комплексни бројеви и полиноми
Српски језик и књижевност контролни задатак 07. 06. 2024. 1/06 Граматика
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 22. 02. 2024. 4/02 Интеграли
Српски језик и књижевност писмена вежба 05. 03. 2024. 2/03 Теме
Енглески језик контролни задатак 08. 03. 2024. 2/03 Превод
Физика писмена вежба 15. 03. 2024. 3/03 Физика чврстог стања. Индуковано зрачење и ласери
Математика писмени задатак 21. 03. 2024. 4/03 Интеграли
Немачки језик контролни задатак 22. 03. 2024. 4/03 Питања
Енглески језик контролни задатак 29. 03. 2024. 5/03 Sentence transformation
Социологија тестирање 05. 04. 2024. 1/04 Основне области друштвеног живота
Математика контролни задатак 11. 04. 2024. 2/04 Комбинаторика
Енглески језик контролни задатак 12. 04. 2024. 2/04 Превод
Немачки језик писмени задатак 19. 04. 2024. 3/04 Текст
Физика тестирање 26. 04. 2024. 4/04 Физика атомског језгра
Српски језик и књижевност писмена вежба 07. 05. 2024. 2/05 Теме
Српски језик и књижевност контролни задатак 09. 05. 2024. 2/05 Синтакса и правопис
Математика писмени задатак 16. 05. 2024. 3/05 Комбинаторика
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 12. 02. 2024. 3/02 Функције, интеграли
Физика писмена вежба 28. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Физика чврстог стања. Индуковано зрачење и ласери
Српски језик и књижевност писмени задатак 08. 03. 2024. 2/03 Теме
Енглески језик писмени задатак 13. 03. 2024. 3/03 . . .
Биологија контролни задатак 15. 03. 2024. 3/03 Екологија
Математика писмени задатак 18. 03. 2024. 4/03 Функције, интеграли
Немачки језик контролни задатак 19. 03. 2024. 4/03 . . .
Хемија контролни задатак 26. 03. 2024. 5/03 . . .
Социологија тестирање 05. 04. 2024. 1/04 Основне области друштвеног живота
Немачки језик писмени задатак 16. 04. 2024. 3/04 Текст
Енглески језик контролни задатак 17. 04. 2024. 3/04 . . .
Математика контролни задатак 19. 04. 2024. 3/04 Интеграли, комбинаторика
Хемија контролни задатак 23. 04. 2024. 4/04 . . .
Физика тестирање 24. 04. 2024. 4/04 Физика атомског језгра
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 04. 2024. 4/04 Теме
Енглески језик писмени задатак 08. 05. 2024. 2/05 . . .
Биологија контролни задатак 10. 05. 2024. 2/05 Екологија
Математика писмени задатак 17. 05. 2024. 3/05 Вероватноћа и статистика, комбинаторика, интеграли
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 12. 02. 2024. 3/02 Функције, интеграли
Физика писмена вежба 27. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Физика чврстог стања. Индуковано зрачење и ласери
Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 02. 2024. 5/02 - 1/03 Теме
Енглески језик писмени задатак 04. 03. 2024. 2/03 Превод
Немачки језик контролни задатак 11. 03. 2024. 3/03 Grammatik
Биологија контролни задатак 15. 03. 2024. 3/03 Екологија
Математика писмени задатак 18. 03. 2024. 4/03 Функције, интеграли
Енглески језик контролни задатак 25. 03. 2024. 5/03 Sentence transformation
Хемија контролни задатак 29. 03. 2024. 5/03 . . .
Математика контролни задатак 16. 04. 2024. 3/04 Комбинаторика, интеграли
Хемија контролни задатак 23. 04. 2024. 3/04 . . .
Немачки језик писмени задатак 22. 04. 2024. 4/04 Превод непознатог текста
Српски језик и књижевност контролни задатак 24. 04. 2024. 4/04 Синтакса и правопис
Физика контролни задатак 26. 04. 2024. 4/04 Физика атомског језгра
Српски језик и књижевност писмени задатак 09. 05. 2024. 2/05 Теме
Биологија контролни задатак 10. 05. 2024. 3/05 Екологија
Математика писмени задатак 17. 05. 2024. 3/05 Вероватноћа и статистика, комбинаторика, интеграли