019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик контролни задатак 29. 09. 2023. 5/09 Present simple and continuous
Математика контролни задатак 04. 10. 2023. 2/10 Математичка логика
Српски језик и књижевност писмени задатак 06. 10. 2023. 2/10 Теме:
Биологија тестирање 12. 10. 2023. 3/10 Биологија као природна наука
Немачки језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Математика писмени задатак 25. 10. 2023. 5/10 Скуповне операције и математичка логика
Латински језик контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10 Именице I-a деклинације, глагол esse...
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Држава
Енглески језик писмени задатак 14. 11. 2023. 3/11 Questions and answers
Математика контролни задатак 22. 11. 2023. 4/11 . . .
Латински језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 I, II, III деклинација ; глаголи I-IV коњугације
Биологија тестирање 27. 11. 2023. 5/11 Особине живих бића
Немачки језик писмени задатак 01. 12. 2023. 1/12 Grammatik
Српски језик и књижевност писмени задатак 06. 12. 2023. 2/12 Теме:
Српски језик и књижевност контролни задатак 07. 12. 2023. 2/12 Граматика
Математика писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 . . .
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Хемија иницијални тест 11. 09. 2023. 3/09 Систематизација
Биологија иницијални тест 15. 09. 2023. 3/09 Провера усвојених знања у ОШ
Енглески језик блиц тест 25. 09. 2023. 5/09 Grammar
Математика контролни задатак 29. 09. 2023. 5/09 Логика и скупови
Српски језик и књижевност писмени задатак 04. 10. 2023. 2/10 Теме
Енглески језик блиц тест 09. 10. 2023. 3/10 Grammar
Биологија контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Биологија као природна наука; Принципи биологије
Немачки језик контролни задатак 18. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Енглески језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Grammar
Хемија контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10 Основни хемијски појмови
Математика писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Логика и скупови, реални бројеви
Латински језик контролни задатак 31. 10. 2023. 6/10 I-a деклинација, глагол esse...
Историја контролни задатак 01. 11. 2023. 1/11 Држава
Енглески језик писмени задатак 16. 11. 2023. 3/11 Grammar
Математика контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Пропорционалност и геометрија
Латински језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 I, II, III деклинација; глаголи I-IV коњугације...
Биологија контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Особине живих бића; Ћелијска грађа
Немачки језик писмени задатак 29. 11. 2023. 5/11 Grammatik
Српски језик и књижевност писмени задатак 06. 12. 2023. 2/12 Теме
Хемија контролни задатак 08. 12. 2023. 2/12 Електронска конфигурација
Математика писмени задатак 21. 12. 2023. 4/12 Реални бројеви, подударност, алгебарски разломци
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Хемија иницијални тест 15. 09. 2023. 3/09 Систематизација
Рачунарство и информатика контролни задатак 27. 09. 2023. 5/09 Превођење бројева из једног у други бројни систем
Математика контролни задатак 28. 09. 2023. 5/09 Логика и скупови, реални бројеви
Српски језик и књижевност писмени задатак 03. 10. 2023. 2/10 Теме
Енглески језик контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Grammar
Биологија тестирање 12. 10. 2023. 3/10 Биологија као природна наука
Математика писмени задатак 19. 10. 2023. 4/10 Реални бројеви, логика и скупови, пропорционалност
Хемија контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Основни хемијски појмови
Немачки језик контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 Grammatik
Латински језик контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10 Именице I-a деклинације, глагол esse...
Физика контролни задатак 30. 10. 2023. 6/10 Кретање, транслаторно и ротационо
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Држава
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 11. 2023. 2/11 . . .
Енглески језик писмени задатак 10. 11. 2023. 2/11 Questions and answers
Латински језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 Именице I, II, III деклинације; глаголи I-IV коњугације...
Биологија тестирање 27. 11. 2023. 5/11 Особине живих бића
Математика контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Геометрија, подударност, алгебарски изрази
Српски језик и књижевност писмени задатак 05. 12. 2023. 2/12 Теме
Хемија контролни задатак 07. 12. 2023. 2/12 Електронска конфигурација
Физика контролни задатак 11. 12. 2023. 3/12 Динамика транслаторног кретања
Немачки језик писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12 Leseverstehen
Математика писмени задатак 21. 12. 2023. 4/12 Алгебарски изрази, геометрија
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Хемија иницијални тест 15. 09. 2023. 3/09 Систематизација
Биологија иницијални тест 15. 09. 2023. 3/09 Хемијска граћа живих бића - биолошки макромолекули; Ђелијска грађа
Математика контролни задатак 29. 09. 2023. 5/09 Степеновање
Српски језик и књижевност писмени задатак 04. 10. 2023. 2/10 Теме
Латински језик контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Инфинитиви, депонентни глаголи, партиципи
Немачки језик контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Физика тестирање 18. 10. 2023. 4/10 Молекулско-кинетичка теорија гасова
Рачунарство и информатика контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Коришћење формула и функција
Биологија контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Основи генетике
Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Grammar
Математика писмени задатак 26. 10. 2023. 5/10 Степеновање и кореновање
Енглески језик писмени задатак 02. 11. 2023. 1/11 Writting narratives
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Религија
Хемија контролни задатак 09. 11. 2023. 2/11 Угљоводоници
Рачунарство и информатика контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Линијска и разграната програмска структура
Латински језик писмени задатак 24. 11. 2023. 4/11 Инфинитиви, депонентни глаголи, партиципи
Биологија контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Увод у еволуциону биологију
Немачки језик писмени задатак 28. 11. 2023. 5/11 Grammatik
Математика контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Виетове формуле, растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце
Енглески језик писмени задатак 05. 12. 2023. 2/12 Extended answer
Српски језик и књижевност писмени задатак 07. 12. 2023. 2/12 Теме
Хемија контролни задатак 08. 12. 2023. 2/12 Ароматична једињења
Физика тестирање/td> 13. 12. 2023. 3/12 Термодинамика
Математика писмени задатак/td> 20. 12. 2023. 4/12 Виетове формуле, квадратне једначине
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Хемија иницијални тест 14. 09. 2023. 3/09 Систематизација
Математика контролни задатак 29. 09. 2023. 5/09 Степеновање и кореновање
Српски језик и књижевност писмени задатак 03. 10. 2023. 2/10 Теме:
Латински језик контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10 Инфинитиви, депонентни глаголи, партиципи
Физика тестирање 16. 10. 2023. 4/10 Молекулско-кинетичка теорија гасова
Математика писмени задатак 18. 10. 2023. 4/10 Степен и корен, комплексни бројеви
Немачки језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Grammar
Хемија контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 ПСЕ
Биологија тестирање 27. 10. 2023. 5/10 Основи генетике
Рачунарство и информатика контролни задатак 30. 10. 2023. 6/10 Коришћење формула и функција
Енглески језик писмени задатак 02. 11. 2023. 1/11 Writting narratives
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Религија
Латински језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 Инфинитиви, депонентни глаголи, партиципи
Математика контролни задатак 28. 11. 2023. 5/11 Квадратна једначина, функција
Биологија тестирање 29. 11. 2023. 5/11 Увод у еволуциону биологију
Рачунарство и информатика контролни задатак 01. 12. 2023. 1/12 Линијска и разграната програмска структура
Српски језик и књижевност контролни задатак 04. 12. 2023. 2/12 Граматика
Енглески језик писмени задатак 05. 12. 2023. 2/12 Extended answer
Српски језик и књижевност писмени задатак 07. 12. 2023. 2/12 Теме
Немачки језик писмени задатак 14. 12. 2023. 3/12 Leseverstehen
Физика тестирање 18. 12. 2023. 4/12 Термодинамика
Математика писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Квадратна једначина, функција, неједначина, експоненцијална једначина
Хемија контролни задатак 22. 12. 2023. 4/12 Систематизација првог полугодишта
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 28. 09. 2023. 5/09 Степеновање и кореновање
Српски језик и књижевност писмени задатак 02. 10. 2023. 2/10 Теме
Енглески језик контролни задатак 05. 10. 2023. 2/10 Grammar
Физика контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Молекулско-кинетичка теорија гасова
Хемија контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 А
Рачунарство и информатика контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Коришћење формула и функција
Математика писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10 Степен и корен
Биологија тестирање 30. 10. 2023. 6/10 Основи генетике
Немачки језик контролни задатак 01. 11. 2023. 1/11 Grammatik
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Религија
Биологија тестирање 06. 11. 2023. 2/11 Увод у еволуциону биологију
Физика контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Термодинамика
Математика контролни задатак 22. 11. 2023. 4/11 Квадратне једначине
Хемија контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 А
Рачунарство и информатика контролни задатак 28. 11. 2023. 5/11 Линијска и разграната програмска структура
Српски језик и књижевност писмени задатак 04. 12. 2023. 2/12 Теме
Енглески језик писмени задатак 06. 12. 2023. 2/12 Short essay
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 12. 2023. 2/12 Граматика
Хемија контролни задатак 11. 12. 2023. 3/12 А
Немачки језик писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12 Leseverstehen
Физика тестирање 19. 12. 2023. 4/12 Динамика флуида
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Квадратне једначине
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Биологија иницијални тест 15. 09. 2023. 3/09 Основи генетике; животињски организми
Енглески језик контролни задатак 26. 09. 2023. 5/09 Grammar
Математика контролни задатак 29. 09. 2023. 5/09 Површина геометријских фигура у равни
Српски језик и књижевност писмени задатак 05. 10. 2023. 2/10 Теме
Биологија контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Еволуција примата
Немачки језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Grammatik
Математика писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10 Површина геометријских фигура у равни, полиедри
Енглески језик контролни задатак 31. 10. 2023. 6/10 Grammar
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Иницијална провера
Српски језик и књижевност контролни задатак 09. 11. 2023. 2/11 hh
Енглески језик писмени задатак 14. 11. 2023. 3/11 Grammar
Математика контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Детерминанте и системи
Немачки језик писмени задатак 04. 12. 2023. 2/12 Leseverstehen
Српски језик и књижевност писмени задатак 07. 12. 2023. 2/12 Теме
Енглески језик писмени задатак 12. 12. 2023. 3/12 Grammar
Биологија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Еволуција језика и развој културе; размножавање животиња
Математика писмени задатак 21. 12. 2023. 4/12 Детерминанте, системи
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик контролни задатак 26. 09. 2023. 5/09 Grammar
Математика контролни задатак 29. 09. 2023. 5/09 Површина и запремина полиедра
Српски језик и књижевност писмени задатак 03. 10. 2023. 2/10 Теме
Немачки језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Математика писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10 Површина и запремина призме и пирамиде
Биологија тестирање 30. 10. 2023. 6/10 Метаболизам и регулација животних процеса-молекуларна биологија
Енглески језик контролни задатак 31. 10. 2023. 6/10 Grammar
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Иницијална провера
Енглески језик писмени задатак 14. 11. 2023. 3/11 Grammar
Математика контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Површина и запремина ваљка, купе и лопте
Немачки језик писмени задатак 24. 11. 2023. 4/11 Text
Биологија тестирање 27. 11. 2023. 5/11 Метаболизам и регулација животних процеса
Српски језик и књижевност писмени задатак 05. 12. 2023. 2/12 Теме
Српски језик и књижевност контролни задатак 08. 12. 2023. 2/12 Граматика
Енглески језик писмени задатак 12. 12. 2023. 3/12 Grammar
Математика писмени задатак 22. 12. 2023. 4/12 Површине и запремине тела, системи једначина, вектори
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Хемија иницијални тест 13. 09. 2023. 3/09 Систематизација
Математика контролни задатак 25. 09. 2023. 5/09 Површина и запремина полиедра
Српски језик и књижевност писмени задатак 05. 10. 2023. 2/10 Теме
Хемија контролни задатак 18. 10. 2023. 4/10 Угљоводоници
Немачки језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Енглески језик контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Grammar
Математика писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10 Површина и запремина призме и пирамиде
Биологија тестирање 30. 10. 2023. 6/10 Молекуларна биологија
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Иницијална провера
Математика контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11 Површина и запремина ваљка, купе и лопте
Немачки језик контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Text
Биологија тестирање 27. 11. 2023. 5/11 Метаболизам и регулација животних процеса
Хемија контролни задатак 04. 12. 2023. 2/12 Ароматична једињења
Српски језик и књижевност контролни задатак 06. 12. 2023. 2/12 Граматика
Српски језик и књижевност писмени задатак 07. 12. 2023. 2/12 Теме
Енглески језик писмени задатак 12. 12. 2023. 3/12 Grammar
Математика писмени задатак 19. 12. 2023. 4/12 Површине и запремине тела, системи једначина
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 28. 09. 2023. 5/09 Својства реалних функција, сложена функција
Српски језик и књижевност писмени задатак 03. 10. 2023. 2/10 Писмени задатак
Енглески језик писмени задатак 10. 10. 2023. 3/10 Translation
Социологија тестирање 13. 10. 2023. 3/10 Предмет и методе проучавања социологије
Немачки језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Физика тестирање 20. 10. 2023. 4/10 Релативистичка физика. Квантна природа ЕМ зрачења
Математика писмени задатак 26. 10. 2023. 5/10 Функције
Енглески језик контролни задатак 02. 11. 2023. 1/11 Grammar
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Иницијална провера
Немачки језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 Text
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11 Translation
Математика контролни задатак 01. 12. 2023. 1/12 Извод функције
Српски језик и књижевност писмени задатак 05. 12. 2023. 2/12 Теме
Физика тестирање 08. 12. 2023. 2/12 Таласна својства честица и појам о квантној механици. Квантна природа атома
Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 . . .
Математика писмени задатак 21. 12. 2023. 4/12 Извод функције, апроксимација
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 28. 09. 2023. 5/09 Својства реалних функција, сложена функција
Српски језик и књижевност писмени задатак 03. 10. 2023. 2/10 Писмени задатак
Енглески језик писмени задатак 10. 10. 2023. 3/10 Translation
Социологија тестирање 13. 10. 2023. 3/10 Предмет и методе проучавања социологије
Немачки језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Grammatik
Физика тестирање 20. 10. 2023. 4/10 Релативистичка физика. Квантна природа ЕМ зрачења
Математика писмени задатак 26. 10. 2023. 5/10 Функције
Енглески језик контролни задатак 02. 11. 2023. 1/11 Grammar
Историја контролни задатак 03. 11. 2023. 1/11 Иницијална провера
Немачки језик писмени задатак 23. 11. 2023. 4/11 Text
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11 Translation
Математика контролни задатак 01. 12. 2023. 1/12 Извод функције
Српски језик и књижевност писмени задатак 05. 12. 2023. 2/12 Теме
Физика тестирање 08. 12. 2023. 2/12 Таласна својства честица и појам о квантној механици. Квантна природа атома
Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 . . .
Математика писмени задатак 21. 12. 2023. 4/12 Извод функције, апроксимација
Предмет Врста провере Датум Недеља у месецу Садржај рада
Хемија иницијални тест 12. 09. 2023. 3/09 Систематизација
Физика контролни задатак 28. 09. 2023. 5/09 Релативистичка физика
Математика контролни задатак 29. 09. 2023. 5/09 Гранична вредност низа
Српски језик и књижевност писмени задатак 04. 10. 2023. 2/10 Теме
Енглески језик контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Grammar
Немачки језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Grammatik
Хемија контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Угљени хидрати
Математика писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10 Низови; функције
Физика контролни задатак 02. 11. 2023. 1/11 Квантна природа ЕМ зрачења. Таласна својства честица и појам о квантној механици
Биологија тестирање 03. 11. 2023. 1/11 Еволуција људске врсте 1
Математика контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Функције
Енглески језик писмени задатак 30. 11. 2023. 5/11 Translation
Биологија тестирање 01. 12. 2023. 1/12 Еволуција људске врсте 2
Српски језик и књижевност писмени задатак 06. 12. 2023. 2/12 Теме
Физика контролни задатак 07. 12. 2023. 2/12 Квантна теорија атома
Немачки језик писмени задатак 11. 12. 2023. 3/12 Leseverstehen
Српски језик и књижевност контролни задатак 13. 12. 2023. 3/12 . . .
Математика писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Функције. Извод функције
Хемија контролни задатак 21. 12. 2023. 4/12 Систематизација