019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

За онога ко жели да, након средње школе, упише неки од факултета са подручја друштвених наука, права, историје, социологије, или да студира књижевност, језике, журналистику, историју уметности и њима сродне садржаје, уписивање друштвено-језичког смера гимназије је прави избор. Поред српског језика и књижевности, најзаступљенијег предмета у фонду наставних часова, у Неготинској гимназији се уче четири језика. Наша школа омогућава својим ученицима, да се од прве године истовремено усавршавају у енглеском и латинском језику, и да као други страни језик, који се учи све четири године, одаберу немачки, руски или француски. Знања која током школовања стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности од немерљивог су значаја, не само за њихово даље школовање, него и за изградњу битних нивоа њихове опште културе и ширину интелектуалног размишљања.

Своје уметничке и стваралачке склоности ученици друштвено-језичког смера Неготинске гимназије могу реализовати кроз бројне секције, као сто су драмска и литерарна, креирање зидних новина, као и уређивање школског листа посвећеном животу неготинских гимназијалаца.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Редни број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
т в т в т в т в
1 Српски језик и књижевност 4 4 5 5
2 Први страни језик 2 2 0,5 3 1 1 2
3 Латински језик 2 2
4 Социологија 3
5 Психологија 2
6 Филозофија 1 0,5 3
7 Историја 2 2 3 3
8 Географија 2 2 2
9 Биологија 2 2 1 0,5
10 Математика 4 3 3 3
11 Физика 2 1 0,5 1 0,5 1 0,5
12 Хемија 2 1 0,5
13 Рачунарство и информатика 2 2 1 1
14 Музичка култура 1 1 1 1
15 Ликовна култура 1 1 1
16 Физичко и здравствено васпитање 2 2 2 2

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Редни број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
т в т в т в т в
1 Верска настава/Грађанско васпитање1 1 1 1 1
2 Други страни језик2 2 1 0,5 1 0,5 1 0,5
3 Изборни програми3 2 2 4 4
1
Ученик бира један од понуђених изборних програма
2
Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима, а ученик наставља са изучавањем страног језика који је учио у основном образовању и васпитању
3
Ученик бира са листе два изборна предмета у сваком разреду

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

Редни број Изборни програми Разред
I II III IV
1 Језик, медији и култура 1 1
2 Појединац, група и друштво 1 1
3 Здравље и спорт 1 1
4 Образовање за одрживи развој 1 1 2 2
5 Уметност и дизајн 1 1 2 2
6 Примењене науке 1 1
7 Примењене науке 1 2 2
8 Примењене науке 2 2 2
9 Основи геополитике 2 2
10 Економија и бизнис 2 2
11 Религије и цивилизације 2 2
12 Методологија научног истраживања 2 2
13 Савремене технологије 2 2