019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У НЕГОТИНСКУ ГИМНАЗИЈУ ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

Неготинска гимназија већ 180 година образује будуће академске грађане. Гимназијско образовање има најузвишенији задатак: да ученицима пружи квалитетно образовање, да их припреми за што успешнији упис на жељене факултете и за подједнако успешно студирање.

Од 2026. године се, уместо садашње матуре и полагања пријемних испита на факултетима, уводи државна матура, чији ће број бодова бити саставни део рангирања приликом уписа на свим факултетима.

Након гимназијске (тј. опште) матуре, ученицима су отворена врата свих факултета.

СМЕРОВИ

Неготинска гимназија у школској 2024/2025. години уписује три одељења:

одељење друштвено-језичког смера (28 ученика)

одељење општег смера (28 ученика)

одељење природно-математичког смера (28 ученика)

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

Учесници конкурса приликом уписа у први разред Неготинске гимназије подносе школи следећа документа:

пријаву за упис

уверење о обављеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи

сведочанства последња три разреда основне школе

извод из матичне књиге рођених - не подноси се - школа га прибавља електронским путем

Упис се може обавити и подношењем електронске пријаве на порталу Моја средња школа (https://mojasrednjaskola.gov.rs/).

ИЗБОРНИ ПАКЕТИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Изборни пакети који ће се изучати у првом разреду школске 2024/2025. године:

Језик, медији и култура

Појединац, група, друштво

Образовање за одрживи развој

Уметност и дизајн

Ученици се приликом уписа у први разред школске 2024/2025. године опредељују за два од понуђених четири изборних пакета.

Садржај изборних пакета за први разред можете преузети овде.

Образац за изјашњавање о изборним пакетима за први разред можете преузети овде.

За све додатне информације у вези уписа можете се обратити лично секретаријату школе или путем телефона 019/544-560.