019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ И ЗАВРШНИ РАЧУНИ

Финансијски план за 2023. годину
Преузми
Завршни рачун за 2022. годину
Преузми
Финансијски план за 2021. годину
Преузми
Завршни рачун за 2021. годину
Преузми