019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

Акциони план рада актива за развојно планирање у школској 2023/24.години
Преузми
Годишњи план рада Неготинске гимназије за школску 2023/2024
Преузми
Годишњи план рада Неготинске гимназије за школску 2022/2023
Преузми
Извештај Годишњег плана рада на крају школске 2021/2022
Преузми
Извештај о Раду директора школе на крају школске 2021/2022
Преузми
Извештај о реализацији Плана стручног усавршавања на крају школске 2021/2022
Преузми
Извештај о реализацији Развојног плана на крају школске 2021/2022
Преузми
Школски развојни план за период 2022-2026
Преузми
Школски програм за период 2023/2024 до 2026/2027
Преузми
Статут Неготинске гимназије
Преузми