019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

Природно -математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен пре свега ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета у области природних или техничких наука. За оне који желе да постану будући лекари или стручњаци у области биологије, физике или хемије овај смер пружа више потребних предзнања од било које средње стручне школе. О студијама електротехнике, машинства, архитектуре, које се заснивају на знањима из најфундаменталнијих наука, какве су математика и физика, а којима је на природно-математичком смеру гимназије посвећен највећи значај, не треба посебно ни говорити. Ученици овог смера без проблема уписују и завршавају жељене факултете, а велики број остаје и као предавачи на њима.

На такмичењима из математике, физике, хемије и биологије, почевши од општинских, преко регионалних до републичких ученици природно-математичког смера Неготинске гимназије, већ дуги низ година бележе најзначајније резултате и освајају највредније награде, а такав тренд ће сигурно бити настављен и у будућности.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Редни број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
т в т в т в т в
1 Српски језик и књижевност 4 3 3 4
2 Први страни језик 2 1 0,5 1 0,5 1 0,5
3 Латински језик 2
4 Социологија 2
5 Психологија 2
6 Филозофија 2 2
7 Историја 2 2 2
8 Географија 2 2 2
9 Биологија 2 1 1 2 0,5 1 1
10 Математика 4 5 5 5
11 Физика 2 2 1 2 0,5 3 1
12 Хемија 2 2 1 2 1 2
13 Рачунарство и информатика 2 2 1 2
14 Музичка култура 1 0,5
15 Ликовна култура 1 0,5
16 Физичко и здравствено васпитање 2 2 2 2

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Редни број Назив предмета I разред II разред III разред IV разред
т в т в т в т в
1 Верска настава/Грађанско васпитање1 1 1 1 1
2 Други страни језик2 2 1 0,5 1 0,5 1 0,5
3 Изборни програми3 2 2 4 4
1
Ученик бира један од понуђених изборних програма
2
Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима, а ученик наставља са изучавањем страног језика који је учио у основном образовању и васпитању
3
Ученик бира са листе два изборна предмета у сваком разреду

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА - ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА

Редни број Изборни програми Разред
I II III IV
1 Језик, медији и култура 1 1
2 Појединац, група и друштво 1 1
3 Здравље и спорт 1 1
4 Образовање за одрживи развој 1 1 2 2
5 Уметност и дизајн 1 1 2 2
6 Примењене науке 1 1
7 Примењене науке 1 2 2
8 Примењене науке 2 2 2
9 Основи геополитике 2 2
10 Економија и бизнис 2 2
11 Религије и цивилизације 2 2
12 Методологија научног истраживања 2 2
13 Савремене технологије 2 2