019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН
Број часа Почетак Завршетак Одмор
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 20
3 10.00 10.45 10
4 10.55 11.40 10
5 11.50 12.35 10
6 12.45 13.30 5
7 13.35 14.20 /
Број часа Почетак Завршетак Одмор
1 8.00 8.30 5
2 8.35 9.05 10
3 9.15 9.45 5
4 9.50 10.20 5
5 10.25 10.55 5
6 11.00 11.30 5
7 11.35 12.05 /