019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

ПРАВИЛНИЦИ НЕГОТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Преузми
Правилник о безбедности ученика
Преузми
Правилник о употреби мобилног телефона
Преузми
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Преузми
Правила понашања у Неготинској гимназији
Преузми
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Неготинској гимназији
Преузми
Правилник о раду Неготинске гимназије
Преузми
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Неготинске гимназије
Преузми
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Неготинској гимназији
Преузми