019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / Појединац, група, друштво / Грађанско васпитање/Верска настава /
1 Биологија Хемија Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика Физика
2 Хемија Географија Рачунарство и информатика Рачунарство и информатика Физичко и здравствено васпитање
3 Географија Српски језик и књижевност Математика Биологија Латински језик
4 Историја Физичко и здравствено васпитање Математика Српски језик и књижевност Немачки језик
5 Физика Ликовна култура Српски језик и књижевност Математика Историја
6 Енглески језик Латински језик Немачки језик Математика Српски језик и књижевност
7 Енглески језик / Уметност и дизајн / Музичка култура
8 / / Језик, медији и култура / /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / / Језик, медији и култура Верска настава Појединац, група, друштво
1 ЧОС Рачунарство и информатика Српски језик и књижевност Географија Рачунарство и информатика
2 Биологија Рачунарство и информатика Српски језик и књижевност Енглески језик Рачунарство и информатика
3 Математика Историја Немачки језик Физика Историја
4 Географија Српски језик и књижевност Математика Српски језик и књижевност Математика
5 Музичка култура Немачки језик Хемија Латински језик Биологија
6 Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Математика Хемија
7 Физика Латински језик Уметност и дизајн Физичко и здравствено васпитање Грађанско васпитање
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / / / Верска настава /
1 Физика Ликовна култура Географија Енглески језик Географија
2 Биологија Физичко и здравствено васпитање Физика Латински језик Хемија
3 Математика Енглески језик Немачки језик Српски језик и књижевност Физичко и здравствено васпитање
4 Музичка култура Историја Математика Биологија Латински језик
5 Језик, медији и култура Математика Српски језик и књижевност Математика Српски језик и књижевност
6 Појединац, група, друштво Хемија Рачунарство и информатика Немачки језик Рачунарство и информатика
7 / Српски језик и књижевност Рачунарство и информатика Историја Рачунарство и информатика
8 / Грађанско васпитање / / /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / / Грађанско васпитање / Верска настава
1 Хемија Физичко и здравствено васпитање Физика Латински језик Немачки језик
2 Географија Историја Енглески језик Немачки језик/Физика Биологија
3 Биологија Српски језик и књижевност Психологија Енглески језик/Хемија Математика
4 Српски језик и књижевност Енглески језик Ликовна култура Математика Рачунарство и информатика
5 Физичко и здравствено васпитање Латински језик Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Рачунарство и информатика
6 Историја Географија Математика Рачунарство и информатика /
7 Психологија Музичка култура Језик, медији и култура Рачунарство и информатика /
8 / Појединац, група, друштво / / /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / / / / Верска настава
1 Математика Српски језик и књижевност Грађанско васпитање Физика/Хемија Хемија
2 Физика Српски језик и књижевност Психологија Биологија Појединац, група, друштво
3 Немачки језик/Рачунарство и информатика Математика Ликовна култура Латински језик Српски језик и књижевност
4 Енглески језик/Рачунарство и информатика Географија Српски језик и књижевност Математика Музичка култура
5 Географија Физичко и здравствено васпитање Математика Историја Латински језик
6 Психологија Рачунарство и информатика Биологија Физичко и здравствено васпитање Историја
7 / Рачунарство и информатика / Немачки језик Енглески језик
8 / / Језик, медији и култура / /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 Верска настава / / / /
1 Географија Хемија Енглески језик/Немачки језик Српски језик и књижевност Математика
2 Историја Физика Српски језик и књижевност Енглески језик Географија
3 Биологија Математика Физика Математика Хемија
4 Математика Рачунарство и информатика/Хемија Физичко и здравствено васпитање Немачки језик Историја
5 Психологија Рачунарство и информатика/Хемија Психологија Физика/Биологија Српски језик и књижевност
6 Рачунарство и информатика Музичка култура/Ликовна култура Математика Физика/Биологија Физичко и здравствено васпитање
7 Рачунарство и информатика Грађанско васпитање Језик, медији и култура Појединац, група, друштво /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / Примењене науке 1 Верска настава Примењене науке 1 Основи геополитике
1 Биологија Историја Географија Енглески језик Математика
2 Немачки језик Ликовна култура Немачки језик/Физика Историја Математика
3 Историја Српски језик и књижевност Физичко и здравствено васпитање Математика Биологија
4 Физика Филозофија Српски језик и књижевност Енглески језик/Рачунарство и информатика Географија
5 Српски језик и књижевност Енглески језик Енглески језик Енглески језик/Рачунарство и информатика Музичка култура
6 Физичко и здравствено васпитање Савремене технологије Грађанско васпитање Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
7 / Савремене технологије Религије и цивилизације Филозофија Религије и цивилизације
8 / Основи геополитике / / /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / / Верска настава / Основи геополитике
1 Хемија Енглески језик Биологија / Филозофија
2 Математика Енглески језик Географија Физика Математика
3 Српски језик и књижевност Немачки језик/Хемија Енглески језик/Физика Историја Математика
4 Биологија Математика Енглески језик/Физика Филозофија Српски језик и књижевност
5 Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Географија
6 Савремене технологије Немачки језик Историја Математика Рачунарство и информатика
7 Савремене технологије / / Грађанско васпитање Рачунарство и информатика
8 / Основи геополитике / Религије и цивилизације /
9 / Религије и цивилизације / / /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / Примењене науке 1 Верска настава Примењене науке 1 /
1 / Основи геополитике Религије и цивилизације Физика Математика
2 Религије и цивилизације Математика Математика Српски језик и књижевност Немачки језик
3 Хемија Енглески језик Српски језик и књижевност Математика Филозофија
4 Математика Српски језик и књижевност Географија Рачунарство и информатика/Хемија Физичко и здравствено васпитање
5 Биологија Филозофија Биологија Рачунарство и информатика/Хемија Хемија
6 Физика/Биологија Физика Физичко и здравствено васпитање Историја Географија
7 Основи геополитике Енглески језик/Немачки језик Грађанско васпитање / Историја
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / Верска настава / / /
1 Енглески језик Енглески језик Ликовна култура Математика Физика
2 Енглески језик Енглески језик Социологија Математика Социологија
3 Филозофија Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Социологија Немачки језик
4 Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Немачки језик/Рачунарство и информатика Историја Математика
5 Историја Српски језик и књижевност Физика/Рачунарство и информатика Српски језик и књижевност Енглески језик
6 Музичка култура Историја Грађанско васпитање Филозофија Филозофија
7 Српски језик и књижевност Религије и цивилизације / Методологија научног истраживања Религије и цивилизације
8 / / / / Методологија научног истраживања
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / Верска настава / / /
1 Физичко и здравствено васпитање Биологија Физичко и здравствено васпитање Религије и цивилизације Религије и цивилизације
2 Математика Математика Хемија Социологија Филозофија
3 Енглески језик/Рачунарство и информатика Хемија Српски језик и књижевност Немачки језик/Физика Социологија
4 Енглески језик/Рачунарство и информатика Немачки језик Физика Математика Биологија
5 Српски језик и књижевност Историја Филозофија Филозофија Математика
6 Савремене технологије Физика Енглески језик Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност
7 Савремене технологије / Историја Методологија научног истраживања /
8 Методологија научног истраживања / Грађанско васпитање / /
Рбр Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
0 / Верска настава / / /
1 Математика Математика Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Социологија
2 Физичко и здравствено васпитање Хемија Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Физика
3 Енглески језик Физика/Рачунарство и информатика Биологија/Рачунарство и информатика Филозофија Математика
4 Немачки језик Физика/Рачунарство и информатика Биологија/Рачунарство и информатика Математика Биологија
5 Енглески језик/Немачки језик Физика Математика Математика Филозофија
6 Српски језик и књижевност Савремене технологије Социологија / Биологија
7 Религије и цивилизације Савремене технологије Грађанско васпитање Методологија научног истраживања /
8 Методологија научног истраживања / Религије и цивилизације / /