019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Редни број Име и презиме/назив руковаоца односно обрађивача Адреса/назив руковаоца односно обрађивача Име и презиме лица за заштиту података Адреса лица за заштиту података Имејл лица за заштиту података Број телефона лица за заштиту података
1. Неготинска гимназија Хајдук Вељкова 3, Неготин Јелена Симић Хајдук Вељкова 3, Неготин simic.jelena981@yahoo.com 019/544-560