019/541-974019/544-560
Хајдук Вељкова 3
negotinskagimnazija@gmail.com
Negotinska gimnazija
НЕГОТИНСКА
ГИМНАЗИЈА
НЕГОТИН
Редни број Име Презиме Задужење
1 Драгана Нисић директор
2 Валентина Рајчић секретар
3 Јелена Симић педагог
4 Драгиша Фируловић шеф рачуноводства
5 Ана Робуловић рачуноводство
Редни број Име Презиме Наставни предмет
1 Данијела Ранчић српски језик и књижевност
2 Весна Станковић српски језик и књижевност
3 Драгана Катић Гавриљук ликовна култура
4 Данијела Марковић музичка култура
5 Снежана Степановић Андрејевић филозофија
6 Давор Радев географија
7 Зоран Поповић енглески језик
8 Марија Симић латински језик
9 Елизабета Дајић немачки језик
10 Љиљана Стојановић физика
11 Весна Јаковљевић математика
12 Ивана Фируловић математика
13 Сузана Видић Миловановић математика
14 Дејан Паовић рачунарство и информатика
15 Јасна Крстић Добросављевић биологија
16 Марија Поповић физичко васпитање
17 Мирослав Лекић рачунарство и информатика
18 Дарко Јокић веронаука
19 Катарина Петковић енглески језик
20 Зоран Радојчић географија
21 Слађан Михајловић српски језик и књижевност
22 Бојан Јанковић историја
23 Силвија Стојановић немачки језик
24 Мирјана Јеврић религије и цивилизације
25 Иван Радосављевић рачунарство и информатика
26 Ивана Вујић социологија
27 Надежда Ђорђевић библиотека
28 Марина Крстојкић физика
29 Саша Лукић физичко васпитање
30 Дејан Којчиновић биологија
31 Ана Ранђеловић физичко васпитање
32 Саша Станковић математика
33 Ненад Трандафировић физичко васпитање
34 Слађана Карановић хемија
35 Оливера Негојицић хемија
36 Весна Перић језик, медији и култура
Редни број Име Презиме Задужење
1 Ледарка Османовић помоћни радник
2 Јовица Јанковић домар
3 Горица Јовановић помоћни радник
4 Јасмина Црногорац помоћни радник
5 Зорица Крајњан помоћни радник